Pacific Health //

Samoan

O le ā le Maurice Wilkins Centre? (What is the Maurice Wilkins Centre?)

O le Maurice Wilkins Center o se fa`alapotopotoga o saienitisi latou te faia su`esu`ega ma le fa`amoemoe e fa`aleleia atili le soifua maloloina ma le soifua manuia i Aotearoa ma tua atu. O lenei fa`alāpotopotoga o lo`o fausia mai i se feso`ota`iga  gālulue fa`atasi o tagata popoto i su`esu`ega fa`alesoifua maloloina, o lo`o galulue fa`atasi e atina`e auala e fa`aleleia atili ai le soifua maloloina ma fō`ia ai fa`afitāuli tau le soifua maloloina o lo`o feagai ma nu`u Māori ma Pasefika i Aotearoa.

The Maurice Wilkins Centre is a community of scientists that do research with the aim to improve health and wellbeing in Aotearoa and beyond. This community is built from a collaborative network of experts in health research, working together to develop ways to improve health and address health inequities faced by Māori and Pacific communities in Aotearoa.

 

O ā mea matou te faia? (What do we do?)

O su`esu`ega o le Maurice Wilkins Centre o lo`o fa`apitoa i le kānesa, fa`ama`i pipisi, fa`apea fo`i ma fa`ama`i e pei o le ma`i suka ma le gugu, ina ua lē maua le malosi`aga e tatau ona maua mai i mea`ai ma vai e inu. Matou te fa`amalosi `au atu fo`i fa`alaua`itele i nu`u e fa`aleleia atili le soifua maloloina ma fa`alaua`itele i vaega e pei o tui puipui, le vave su`esu`eina o fa`ama`i, ma le atina`eina o togafitiga fou. Matou te ta`ita`ia su`esu`ega e fō'ia ai tulaga fa`alētonu ma ogaoga tau soifua maloloina o lo`o feagai ma nu`u Māori ma Pasefika i Aotearoa ma gālulue fa`atasi ma nei nu`u i lenei su`esu`ega tāua. O se tasi o sini a Maurice Wilkins Centre o le atina`eina lea ma le a`oa`oina o saienitisi talavou, o tatou ta`ita`i fa`asaienisi mo le lumana`i.

Maurice Wilkins Centre research focuses on cancer, infectious diseases, and also diseases that affect our metabolism, such as diabetes and gout. We also drive community outreach to improve health literacy and raise awareness in areas such as vaccination, early diagnosis of diseases, and developing new treatments. We lead research to address significant health inequities faced by Māori and Pacific communities in Aotearoa and engage with these communities to be part of the research journey. One of the Maurice Wilkins Centre’s goals is to develop and train young scientists, who are our future science leaders.

 

Aiseā e tāua ai? (Why does it matter?)

E tulaga `ese mai lava le Maurice Wilkins Centre ona o lo `o matou fa`apotopotoina saienitisi fa`apitoa mai vaega uma o su`esu`ega fa`alesoifua maloloina e atia`e meafaigaluega fou mo le togafitia o faama`i ma le fa`aleleia atili o le soifua maloloina mo o tatou nu`u uma i Aotearoa. O lenei faiga felagolagoma`i ma le `aufa`atasi e aofia ai nisi o Saienitisi Māori ma Pasefika o lo`o ta`ita`ia su`esu`ega i vaega e `a`afia ai lo tatou soifua maloloina. E ala i le gālulue fa`atasi o nu`u matou te va`ava`ai mo ni auala sili atu e gālulue fa`atasi ai ma fa`atupu fa`amanuiaga e ala i le feso`ota`iga o taunu`uga o su`esu`ega.

The Maurice Wilkins Centre is unique in that we bring together expert scientists from all areas of health research to develop innovative tools for fighting disease and improving overall health for all our communities in Aotearoa. This collaborative and unified approach includes several Māori and Pacific scientists leading research in areas that specifically affect our health. Through community collaborations we look for better ways to work together and create benefits by communicating research outcomes.