Pacific Health //

Cook Island Māori

’Ea’a te Maurice Wilkins Centre? (What is the Maurice Wilkins Centre?)

Ko te Maurice Wilkins Centre, ‘e matakeinanga tē reira, nō tēta’i au ta’unga-taiene-kite ‘ē rave nei ‘i te au kimikimi’anga, nō te ‘akakoro’anga ‘akameitaki’anga atu ‘i te ora’anga kōpapa, ‘ē te ora’anga tau-meitaki ‘ē te mareka’ia, ‘i roto ‘ia Aotearo’a, ‘ē va’o ake. Kua ‘anga’ia teia matakeinanga, mei roto mai ‘i tēta’i au ta’unga kite-pakari ‘i roto ‘i te tu’anga kimikimi’anga matatio ‘ō te tu’anga rapakau maki, tei ‘anga’anga kāpiti nō te kimi ‘i tētai au ara, ‘ei ‘akapu’apinga atu ‘i te au rāvenga, kia meitaki te tūranga rapakau maki, ma te ‘akatikatika atu ‘i te au tūranga tau-kore, tā te au matakeinanga Māori ‘ē te Patipika e kite nei ‘i Aotearo’a.

The Maurice Wilkins Centre is a community of scientists that do research with the aim to improve health and wellbeing in Aotearoa and beyond. This community is built from a collaborative network of experts in health research, working together to develop ways to improve health and address health inequities faced by Māori and Pacific communities in Aotearoa.

 

Ko te kimikimi’anga ‘ā te Maurice Wilkins Centre, ka ‘ākara-tāmou tē reira ki runga ‘i te maki ‘Ōviri, te au maki piri, ‘ē pērā katoa, te au maki tē kā ‘arapaki ‘iā roto ‘i tō tatou au mero kōpapa, mei te toto vene, ‘ē te maki kauti. ‘E ‘akamāro’iro’i katoa ana mātou ‘i te ‘ārāvei atu ‘i te matakeinanga, nō te ‘akaoraora, ‘ē te ‘akakitekite atu ‘i te au tuatua ‘ō te tūranga rapakau meitaki, ma te ‘akanakiro atu ‘i te au tu’anga pātia pāruru, te kite ‘ē te ‘akapāpū vave’anga ‘ō te au maki, ‘ē te ‘anga ‘i te au rapakau’anga ‘ōu. ‘E arataki ana mātou ‘i te au kimikimi’anga, nō te ‘akatikatika atu ‘i te ma’ata’anga ‘ō te tūranga tau-kore ‘ē kitea nei, tā te au matakeinanga Māori, ‘ē te Patipika ‘i Aotearo’a ‘ē nā roto nei, ma te piri atu ki teia au matakeinanga, nō te kimikimi’anga atu ‘i tēta’i rāvenga. Kō tēta’i umuumu’anga ‘ā te Maurice Wilkins Centre, koia ‘oki, ko te ‘akapū’apinga atu, ‘ē te terēni ‘i te au māpū tamariki ta’unga-taiene-kite, tē kā riro, ‘ei au arataki ‘i te tu’anga taiene, nō te tuātau ki mua.

Maurice Wilkins Centre research focuses on cancer, infectious diseases, and also diseases that affect our metabolism, such as diabetes and gout. We also drive community outreach to improve health literacy and raise awareness in areas such as vaccination, early diagnosis of diseases, and developing new treatments. We lead research to address significant health inequities faced by Māori and Pacific communities in Aotearoa and engage with these communities to be part of the research journey. One of the Maurice Wilkins Centre’s goals is to develop and train young scientists, who are our future science leaders

 

‘Ea’a ka manata’ ia ei? (Why does it matter?)

Tūkē ‘ua ake rāi te Maurice Wilkins Centre, ‘i roto ‘i te ‘apai kāpiti’anga mai ‘i te au ta’unga-taiene-kite pakari, nō te au tu’anga ‘ō te kimikimi’anga rapakau maki, kia rauka te ‘anga ‘i tēta’i au ‘apinga tarai, nō te tā atu ‘anga ‘i te au maki, ‘ē te ‘akameitaki’anga atu ‘i te ora’anga ‘ō tō tātou au matakeinanga kātoatoa ‘i Aotearo’a.  Ko teia tu’anga ‘anga’anga kāpiti ‘ē te tā’okota’i’anga, tei roto ‘i reira ēta’i au ta’unga-taiene-kite ‘ō te ‘iti tangata Māori ‘ē te Patipika, tē arataki nei ‘i roto ‘i te au tu’anga kimikimi’anga tei ‘akataka’ia, ‘ē ‘arapaki nei ‘i tō tatou ora’anga kōpapa. Nā roto ‘i teia ‘anga’anga kāpiti’anga ki te matakeinanga, kā ‘ākara mātou ‘i tēta’i au mataāra meitaki atu, nō te ‘anga’anga kāpiti ma te ‘anga ‘i te au pu’apinga, nā roto ‘i te komakoma’anga nō runga ‘i te au kimikimi’anga tei kitea mai.

The Maurice Wilkins Centre is unique in that we bring together expert scientists from all areas of health research to develop innovative tools for fighting disease and improving overall health for all our communities in Aotearoa. This collaborative and unified approach includes several Maori and Pacific scientists leading research in areas that specifically affect our health. Through community collaborations we look for better ways to work together and create benefits by communicating research outcomes.