Māori Health //

Te Reo Māori

He aha rā te Pūtahi o Maurice Wilkins? (What is the Maurice Wilkins Centre?)

Ko te Pūtahi o Maurice Wilkins he hapori huihuinga kaipūtaiao e rangahau ana i runga i te whāinga kia whakapaipai ake i te hauora me te oranga i Aotearoa nei, ā, i tua atu. Ko te pūtake mai o tēnei hapori ko tētahi whatunga o ngā mātanga rangahau ā-hauora, e mahi tahi ana ki te whakawhanake i ētahi huarahi e whakapai ake ai i te hauora me te āta tohu i ngā manarite-kore ā-hauora e pā nei ki ngā hapori Māori, Pasifika anō hoki i Aotearoa nei.

The Maurice Wilkins Centre is a community of scientists that do research with the aim to improve health and wellbeing in Aotearoa and beyond. This community is built from a collaborative network of experts in health research, working together to develop ways to improve health and address health inequities faced by Māori and Pacific communities in Aotearoa.

 

He aha ā mātou mahi?  (What do we do?)

E aro ana ngā mahi rangahau a te Pūtahi o Maurice Wilkins ki te mate pukupuku, ngā mate hōrapa me ngā mate e pā kino nei hoki ki te whakarau pūngao a te tangata, pērā i te mate huka me te porohau. E kaha ana hoki tā mātou whakapāpā ā-hapori e piki ake ai te mōhioranga ā-hauora, me te mōhio whānui ki ngā kaupapa pērā i te rongoā āraimate, te tautohu wawe i ngā mate, me te mahi whanake i ngā rongoā hou. E tātaki ana mātou i ngā rangahau e āta tohu ana i ngā manarite-kore ā-hauora matua e pā nei ki ngā hapori Māori, Pasifika anō hoki i Aotearoa nei, me te āta huaki i te tatau e whai wāhi mai ai rātou ki aua momo rangahau. Ko tētahi o ngā whāinga o te Pūtahi o Maurice Wilkins ko te whakawhanake me te whakangungu i ngā kaipūtaiao hou, ngā rito whakakīnga whāruarua o te ao pūtaiao o anamata.

Maurice Wilkins Centre research focuses on cancer, infectious diseases, and also diseases that affect our metabolism, such as diabetes and gout. We also drive community outreach to improve health literacy and raise awareness in areas such as vaccination, early diagnosis of diseases, and developing new treatments. We lead research to address significant health inequities faced by Māori and Pacific communities in Aotearoa and engage with these communities to be part of the research journey. One of the Maurice Wilkins Centre’s goals is to develop and train young scientists, who are our future science leaders.

 

He aha e whaitake ai? (Why does it matter?)

He mea ahu te ahurei o te Pūtahi o Maurice Wilkins e tana mahi whakakao mai i ngā mātanga pūtaiao puta noa i ngā wāhanga rerekē o te rangahau ā-hauora, hei whakawhanake i ngā tikanga auaha ki te patu i ngā mate, ki te whakapai ake hoki i te hauora whānui o ngā hapori puta noa i Aotearoa. Kua whai wāhi nui ngā kaipūtaiao Māori, Pasifika hoki e tātaki ana i te rangahau ki ngā wāhi e pā kino nei ki tō tātou hauora, ki tēnei ahu mahi ngātahi. Mā roto mai i te mahi ngātahi ki te hapori, e kimi ana mātou i ētahi huarahi pai ake ki te mahi tahi, ā, ki te whakaputa painga mā te āta whakakakau i ngā putanga rangahau.

The Maurice Wilkins Centre is unique in that we bring together expert scientists from all areas of health research to develop innovative tools for fighting disease and improving overall health for all our communities in Aotearoa. This collaborative and unified approach includes several Māori and Pacific scientists leading research in areas that specifically affect our health. Through community collaborations we look for better ways to work together and create benefits by communicating research outcomes.